Thời tiết Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

52%

T7 13/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.7

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.41

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.69

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

62%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.9

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

15%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo trong 12h tới

Thời tiết Xã Tênh Phông

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

40°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tênh Phông