Dự báo thời tiết Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  9.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  12.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.2%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  23.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  15.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa 5 ngày tới

Thời tiết Xã Mường Báng

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.06 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mường Báng