Thời tiết Xã Nậm Chua - Huyện Nậm Pồ theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

46%

T7 13/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.7

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.41

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.69

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

59%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.9

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nậm Chua - Huyện Nậm Pồ trong 12h tới

Thời tiết Xã Nậm Chua

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nậm Chua