Thời tiết Xã Sín Thầu - Huyện Mường Nhé theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

28%

T2 22/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

12%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

28%

T3 23/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.16

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

11%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.23

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Sín Thầu - Huyện Mường Nhé trong 12h tới

Thời tiết Xã Sín Thầu

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

41°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Sín Thầu