Dự báo thời tiết Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên Đông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  9.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.1%
 • Lượng mưa
  12.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  24.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  15.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên Đông 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên Đông 5 ngày tới

Thời tiết Xã Phình Giàng

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.06 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phình Giàng