Thời tiết Phường Tân Giang - Thành Phố Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

76%

T7 02/03
Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

83%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Tân Giang - Thành Phố Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Phường Tân Giang

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

13°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng

UV

2.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Tân Giang