Thời tiết Phường Hoà Chung - Thành Phố Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

96%

T2 26/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

9.7 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

8.597 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

8.002 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

7.991 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

8.493 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

97%

T3 27/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Hoà Chung - Thành Phố Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Phường Hoà Chung

mây đen u ám

11°

mây đen u ám

Cảm giác như 11°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

13°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Hoà Chung