Thời tiết Phường Duyệt Trung - Thành Phố Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

84%

T6 23/02
Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

93%

T7 24/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Duyệt Trung - Thành Phố Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Phường Duyệt Trung

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Duyệt Trung