Dự báo thời tiết Xã Vũ Minh - Huyện Nguyên Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
0.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vũ Minh - Huyện Nguyên Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Vũ Minh - Huyện Nguyên Bình 15 ngày tới

Thời tiết Xã Vũ Minh

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1019 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

3.67

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vũ Minh