Thời tiết Xã Minh Long - Huyện Hạ Lang theo giờ

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

95%

T5 29/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

8.301 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

8.623 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

92%

T6 01/03
Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Minh Long - Huyện Hạ Lang trong 12h tới

Thời tiết Xã Minh Long

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

10°

/

13°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Minh Long