Dự báo thời tiết Xã Đức Quang - Huyện Hạ Lang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  14.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  9.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Quang - Huyện Hạ Lang 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Quang - Huyện Hạ Lang 5 ngày tới

Thời tiết Xã Đức Quang

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đức Quang