Dự báo thời tiết Xã Cốc Pàng - Huyện Bảo Lạc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  6.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cốc Pàng - Huyện Bảo Lạc 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cốc Pàng - Huyện Bảo Lạc 5 ngày tới

Thời tiết Xã Cốc Pàng

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cốc Pàng