Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:07

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.94 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Thạnh