Dự báo thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
7.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thới Lai

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

53%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

13°

uv

UV

10.7

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thới Lai