Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  23.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:53
CN 24/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:52
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:52
T3 26/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  15.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T4 27/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  30.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cờ Đỏ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:53

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cờ Đỏ