Dự báo thời tiết Huyện Phú Tân - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:09
CN 26/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:09
T2 27/03
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:09
T3 28/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.9%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:09
T4 29/03
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.4%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Tân - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Tân

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:09

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

3.57

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Tân