Dự báo thời tiết Cà Mau 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
7.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
6.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau 15 ngày tới

Lượng mưa Cà Mau 15 ngày tới

Thời tiết Cà Mau

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.58

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cà Mau