Dự báo thời tiết Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/39.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/37.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:03
T2 27/03
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/40.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.1%
 • Lượng mưa
  3.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:03
T3 28/03
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/40.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  1.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T4 29/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/39.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.5%
 • Lượng mưa
  3.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T5 30/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/38.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.9%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/38°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Phú

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

21°

/

39°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Phú