Dự báo thời tiết Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  9.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
T2 02/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:42
T3 03/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  7.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T4 04/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  15.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  14.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Phú

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:43

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Phú