Dự báo thời tiết Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
8.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
6.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
6.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
5.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
6.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hoài Nhơn

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:10/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1017 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

9.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

14°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:10 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hoài Nhơn