Dự báo thời tiết Thị xã An Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
9.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
9.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
10.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
9.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
9.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
8.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã An Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã An Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã An Nhơn

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:09/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:09 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã An Nhơn