Dự báo thời tiết Huyện Giồng Trôm - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.6°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.2%
 • Lượng mưa
  3.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.8°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  31.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.3%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giồng Trôm - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giồng Trôm - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Giồng Trôm

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giồng Trôm