Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  18.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
CN 24/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  29.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T2 25/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  13.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  14.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:48
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  24.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:50

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành