Dự báo thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
7.03 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
6.7 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:39 pm

Gió
5.57 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:39 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà Bình

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:47

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.908 km

wind

Gió

4.56 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà Bình