Dự báo thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:07 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
7.7 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
8.03 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
7.73 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà Bình

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:07

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.85 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.37

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà Bình