Dự báo thời tiết Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.9%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  7.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  6.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.6%
 • Lượng mưa
  5.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Xã Nông Thượng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nông Thượng