Thời tiết Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

96%

T5 29/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

92%

T6 01/03
Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Xã Dương Quang

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

17°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Dương Quang