Dự báo thời tiết Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  6.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  15.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.6%
 • Lượng mưa
  2.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.3%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Phường Phùng Chí Kiên

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Phùng Chí Kiên