Thời tiết Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

82%

T7 02/03
Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

86%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Phường Nguyễn Thị Minh Khai

mây đen u ám

12°

mây đen u ám

Cảm giác như 11°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

10°

/

12°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

UV

0.68

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Nguyễn Thị Minh Khai