Dự báo thời tiết Xã Thượng Quan - Huyện Ngân Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.1%
 • Lượng mưa
  1.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  4.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.8°/17.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.5°/17.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  9.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17°/17.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.5°/17.4°
 • pressure
  Áp suất
  1019 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.5°/18.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.4%
 • Lượng mưa
  3.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.4°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.8°/17.3°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/18.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.1%
 • Lượng mưa
  3.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.8°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  0.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thượng Quan - Huyện Ngân Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Thượng Quan - Huyện Ngân Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Xã Thượng Quan

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

23°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thượng Quan