Thời tiết Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn theo giờ

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

96%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

T3 27/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Bằng Vân

mây đen u ám

12°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

15°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bằng Vân