Thời tiết Thị trấn Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

99%

CN 19/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.348 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

3.918 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.832 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.668 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

99%

T2 20/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.914 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.873 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Nà Phặc

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Nà Phặc