Thời tiết Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

T5 22/02
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

96%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì trong 12h tới

Thời tiết Xã Lương Thượng

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lương Thượng