Thời tiết Xã Tân Sơn - Huyện Chợ Mới theo giờ

CN 25/02
Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

97%

T2 26/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Sơn - Huyện Chợ Mới trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Sơn

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

16°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Sơn