Dự báo thời tiết Xã Nông Hạ - Huyện Chợ Mới 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.4%
 • Lượng mưa
  1.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.5°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/18.7°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.4°/17.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  8.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.9°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17°/17.4°
 • pressure
  Áp suất
  1019 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nông Hạ - Huyện Chợ Mới 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Nông Hạ - Huyện Chợ Mới 3 ngày tới

Thời tiết Xã Nông Hạ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nông Hạ