Dự báo thời tiết Xã Như Cố - Huyện Chợ Mới 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  4.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  13.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  7.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Như Cố - Huyện Chợ Mới 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Như Cố - Huyện Chợ Mới 5 ngày tới

Thời tiết Xã Như Cố

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Như Cố