Dự báo thời tiết Xã Mai Lạp - Huyện Chợ Mới 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

15°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/8°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

10°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/9°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mai Lạp - Huyện Chợ Mới 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Mai Lạp - Huyện Chợ Mới 10 ngày tới

Thời tiết Xã Mai Lạp

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.77 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mai Lạp