Dự báo thời tiết Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  2.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  4.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.1°/17.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/18.4°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.3°/17.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  7.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.7°/17.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.7°/17°
 • pressure
  Áp suất
  1019 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/18°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.4%
 • Lượng mưa
  3.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.1°/17.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.9°/18.1°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/19°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.6%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/17.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.1°/17.9°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới 5 ngày tới

Thời tiết Xã Cao Kỳ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Kỳ