Dự báo thời tiết Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

  • temperature
    Thấp/Cao
    23.5°/29.3°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    86.6%
  • Lượng mưa
    9.32 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    27.2°/23.2°
  • temperature
    Sáng/Tối
    24.1°/29.3°
  • pressure
    Áp suất
    1007 hPa
  • wind
    Gió
    1.97 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

  • temperature
    Thấp/Cao
    23.5°/32°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    93.4%
  • Lượng mưa
    4.82 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    26.9°/24.1°
  • temperature
    Sáng/Tối
    23.2°/29.5°
  • pressure
    Áp suất
    1008 hPa
  • wind
    Gió
    1.58 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

  • temperature
    Thấp/Cao
    22.7°/24.5°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    99.2%
  • Lượng mưa
    14.41 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    23.7°/22.6°
  • temperature
    Sáng/Tối
    22.6°/25°
  • pressure
    Áp suất
    1010 hPa
  • wind
    Gió
    1.73 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông 3 ngày tới

Thời tiết Xã Vi Hương

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vi Hương