Dự báo thời tiết Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Lượng mưa Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Thời tiết Vũng Tàu

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.37 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:13 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vũng Tàu