Dự báo thời tiết Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
4.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Lượng mưa Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Thời tiết Vũng Tàu

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vũng Tàu