Dự báo thời tiết Huyện Châu Phú - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Phú - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Phú - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Phú

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Phú