Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:11 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:18 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:19 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:19 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:20 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:10

Thấp/Cao

17°

/

21°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Tường