Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.92 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Tường