Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
6.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
6.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:17/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

53%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

8.39

Bình minh / Hoàng hôn

6:17 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Vĩnh Long