Dự báo thời tiết Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  8.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46
T2 02/10
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  30.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  20.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  12.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  6.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Trà Vinh

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:46

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.85 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Trà Vinh