Thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

74%

T7 13/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.98

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.57 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

71%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.76

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.78

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trà Cú

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.65 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trà Cú