Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.08 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành