Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.2%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  2.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.2%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.5%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Thủy

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Thủy