Thời tiết Thái Bình theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

94%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.75 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.89 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

93%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.88 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.63 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Thái Bình

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.84 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thái Bình