Thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

89%

T4 07/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

93%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.57 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Tây Ninh

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tây Ninh