Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Đông Hà - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Đông Hà

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

62%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

11.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đông Hà