Dự báo thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:02 pm

Gió
6.9 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:02 pm

Gió
6.9 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Chẽ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:01

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Chẽ